SPSS sprendimai telekomunikacijų bendrovėms

 • Apžvalga
 • Ryšiai su klientais
 • Rinkodara
 • Rinkos segmentavimas
 • Sukčiavimo prevencija
 • Rinkos vertinimas

Prognozinė analitika telekomunikacijų sektoriui

Kintant technologijoms, tobulėja ir paslaugos bei mokėjimo planai, o telekomunikacijų rinka darosi perpildyta. Telekomunikacijų bendrovės vis aršiau varžosi dėl klientų, kurie užtvindyti naujomis technologijomis, mokėjimo planais ir paslaugų paketais jau išmoko visada dairytis sau palankiausio sprendimo. Telekomunikacijų bendrovėms reikia suprasti ką jų klientai laiko patraukliausiu pasiūlymu ir tada pasiūlyti jiems tokius produktus ir paslaugas, kurie leistų išlaikyti esamus vartotojus ir pritraukti naujus. Tačiau kaip nustatyti ką vartotojai laiko geriausiu pasiūlymu? Ar svarbiausia kaina, tinklo padengimas, patikimumas, o gal kas kita?

Naudodamos "SPSS, an IBM Company" prognostinės analizės produktus ir sprendimus, telekomunikacijų kompanijos gali įgauti įžvalgos, reikalingos geresniems, greitesniems ir efektyvesniems sprendimams priimti. Žinodamos daugiau apie savo klientus, jų preferencijas ir reikmes, telekomunikacijų bendrovės gali daug sėkmingiau veikti šioje srityje.

Telekomunikacijų bendrovės pasirinkusios SPSS programinę įrangą prognostinei analizei tikrai negali skųstis žymių kompanijų pasirinkusių tokį patį sprendimą stoka. 80 procentų telekomunikacijų bendrovių iš S&P 500 sąrašo naudojasi SPSS programine įranga. Tą patį galima pasakyti ir apie daugiau nei pusę telekomunikacijų bendrovių įtrauktų į Forbes 500, Forbes International 500, S&P 500, S&P Global 1200 ir S&P Europe 350 sąrašus. Šios kompanijos dažniausiai naudojasi prognostine analize:

 • Analitiniam ryšių su klientais valdymui
 • Rinkodaros ir pardavimų analizei
 • Rinkos segmentavimo valdymui
 • Sukčiavimo aptikimui ir prevencijai
 • Rinkos vertinimui ir bandymams

Suvaldykite vartotojų perbėgimą, įgykite ir išlaikykite vartotojus

Vartotojų perbėgimas pas konkurentus yra svarbi ir brangiai telekomunikacijų bendrovėms kainuojanti problema. JAV mobiliojo ir fiksuoto ryšio kompanijos kasmet netenka beveik ketvirčio vartotojų. Ši problema svarbi ir itin konkurencingai Lietuvos telekomunikacijų rinkai, ypač atsiradus galimybei pereiti iš vienos mobiliojo ryšio bendrovės į kitą, neprarandant telefono numerio. Kaip telekomunikacijų bendrovėms nustatyti savo rizikingiausių ir vertingiausių klientų grupes ir formuoti efektyvią vartotojų išlaikymo strategiją?

Išlaikykite geriausius savo vartotojus, sutelkdami dėmesį vertingiausius ryšius

Naudodamos SPSS programinę įrangą kompanijos gali lengvai savo duomenų bazėje rasti klientus kurie yra linkę perbėgti pas konkurentus ir laiku pritaikyti vartotojų išlaikymo strategiją. Taip pat lengvai galima nustatyti ir vertingiausius savo vartotojus, tiek lojalumo, tiek finansine prasme. Tam naudojami SPSS prognozinės analizės metodais sukurti modeliai. Nustačius reikiamas vartotojų grupes galima rengti specialiai jiems pritaikytus pasiūlymus.

Atraskite vertingiausius vartotojus ir padidinkite papildomų paslaugų pardavimus

Kompanijos nori pritraukti naujų vartotojų, pasiūlydamos paslaugų ir prekių paketus, taip pat parduoti daugiau ir aukštesnės kokybės produktų jau esamiems. Tačiau kaip žinoti kokia prekių ir paslaugų kombinacija klientams yra patraukliausia? Ar skirtingų regionų vartotojai teikia pirmenybę skirtingiems produktams? O gal žmonės besinaudojantys vienu planu yra labiau linkę pasirinkti kitą?

Naudodamiesi galingomis SPSS prognozinės analizės galimybėmis Jūs galite atsakyti į visus šiuos klausimus ir dar daugiau. Žinodami ko nori esami ir potencialūs vartotojai, kurkite efektyvias pardavimų strategijas. Pritraukite geriausius naujus vartotojus, kurdami pasiūlymus pagal elgsenos modelius. Siūlykite tinkamus prekių ir paslaugų paketus esamiems vartotojams, naudodamiesi pirkinių pirmenybių modeliais.

Prognostinė analizė leidžia telekomunikacijų bendrovėms nustatyti tiek rizikingiausius, tiek vertingiausius savo vartotojus ir sukurti efektyvią vartotojų išlaikymo strategiją. Ryšio tiekėjai gali:

 • Išsaugoti daugiau vartotojų
 • Įgyti naudingų vartotojų
 • Kurti efektyvesnes papildomų ir geresnių pardavimų strategijas


Formuokite geriau akcentuotas rinkodaros ir pardavimų kampanijas

SPSS prognostinės analizės sprendimai leidžia kompanijoms rengti rinkodaros programas ir kampanijas bei atidžiai sekti jų rezultatus, naudojantis jau turimai įgūdžiais. SPSS suteikia kompanijoms išsamų vartotojų apibūdinimą ir suteikia žinių apie jų nusiteikimą bei elgseną. SPSS Inc. sprendimai padeda kompanijoms pateikti tinkamą žinią, tinkamiems vartotojams, tinkamu laiku. Suteikdami galimybę susitelkti ties rinkodara SPSS Inc. sprendimai gali reikšmingai padidinti kompanijų pelną.

BT (anksčiau British Telecom) panaudojo SPSS prognostinės analizės sprendimus, siekdami geriau suprasti savo verslo klientus ir pateikti naujus produktus nukreiptus į specifines vartotojų grupes. Rezultatai:

 • Atsakas į paštu vykdomą kampanija išaugo 100 procentų.
 • Pardavimų ir rinkodaros skyriams buvo pateikti geriausių perspektyvų sąrašai.

Daugiau apie šią istoriją galite sužinoti čia.

Dar daugiau naudos iš SPSS prognostinės analizės sprendimų gaunama, jei žinios pateikiamos visiems, kas turi ryšių su vartotojais: pardavimo agentams, skambučių centrų darbuotojams ir pritaikant jas interneto puslapyje. Turėdami platesnę informaciją apie vartotojus ir žinodami, kurie iš jų yra labiau linkę susidomėti tam tikrais pasiūlymais, darbuotojai gali sėkmingiau parduoti daugiau ir aukštesnės kokybės paslaugų. Pardavimų vadybininkai turėdami tikslesnę informacija gali tiksliau prognozuoti pardavimų pokyčius ir greičiau aptikti didelį susidomėjimą keliančias sritis. Pasinaudodami SPSS prognostinės analizės sprendimais Jūsų rinkodaros specialistai gali geriau akcentuoti savo pastangas į tikslinius vartotojus ir pasiekti geresnių rezultatų mažesniais kaštais.


Tinkama žinia, tinkamam vartotojui, tinkamu laiku

Telekomunikacijų verslo specialistai sutaria, kad norint pasiūlyti produktus tinkamiems žmonėms, tinkamu laiku, itin svarbu suvokti vartotojų gyvenančių skirtingose vietovėse ir priklausančių skirtingoms demografinėms grupėms poreikius. Kompanijos norinčios suprasti vartotojų poreikius turi vykdyti rinkos segmentavimą. Tik suvokus bendrus konkrečių grupių bruožus ir elgsenos ypatumus, galima efektyviai pritaikyti jiems taikomas strategijas, pasiūlymus ir kampanijas. SPSS prognostinės analizės sprendimai leidžia kompanijoms greitai ir efektyviai išskirti reikšmingas vartotojų grupes, jas tinkamai apibūdinti ir pritaikyti savo strategiją šioms grupėms. SPSS programinė įranga yra pritaikyta efektyviai dirbti su itin dideliais duomenų kiekiais, kurie yra būdingi telekomunikacijų sektoriui. SPSS prognostinės analizės sprendimai telekomunikacijų sektoriui leidžia:

 • Lengvai nustatyti svarbius vartotojų segmentus
 • Kurti tikslines kampanijas, strategijas ir pasiūlymus
 • Greitai reaguoti į rezultatus

Pavyzdžiui: norėdama išengti vartotojų perbėgimo pas konkurentus, kompanija gali identifikuoti rizikingiausius vartotojų segmentus. Žinodama, kokių segmentų vartotojai labiausiai linkę pereiti pas konkurentus, kompanija gali pritaikyti vartotojų išlaikymo strategiją tiems segmentams. Taip galima išvengti didelių išlaidų taikant šią strategiją visiems vartotojams, o veiksmai pritaikyti konkrečiam vartotojų segmentui duos daugiau naudos už mažesnę kainą.

 


Nustatykite sukčiavimui būdingus modelius ir užkirskite kelią sukčiavimui

Sukčiavimas telekomunikacijų bendrovėms kasmet kainuoja milijardus dolerių. Nesąžininga veikla veikia visus telekomunikacijų bendrovių skyrius, nuo mokėjimų iki techninės priežiūros, o šios veiklos aptikimas ir pažabojimas reikalauja daugybės resursų. Kaip kompanijoms išvengti sukčiavimo ir apsaugoti savo reputaciją ir pajamas?

SPSS prognostinės analizės sprendimai gali padėti telekomunikacijų bendrovėms nustatyti sukčiavimui būdingus modelius. Naudojant šiuos sprendimus galima nesunkiai nustatyti ir ištirti galimus sukčiavimo atvejus nuo nelegalaus prisijungimo prie tinklų iki nesąžiningų mokėjimų. SPSS prognostinė analizė ne tik padeda nustatyti jau įvykusius sukčiavimo atvejus, bet ir užkirsti kelią galimiems bandymams tai daryti ateityje. Dėl to kompanijos gali užkirsti kelią sukčiavimui ir apsaugoti savo pajamas ir gerą vardą.

SPSS prognostinės analizės sprendimai leidžia:

 • Dirbti su itin dideliais duomenų kiekiais ir atrasti „adatą šieno kupetoje“
 • Atrasti įtartiną veiklą net esant ribotiems duomenims, dėl galimybės automatiškai įvesti trūkstamus duomenis, remiantis panašiais atvejais
 • Atrasti naujus ir sudėtingus sukčiavimo atvejus

SPSS prognostinės analizės sprendimai leidžia nesunkiai pritaikyti kredito reitingo skaičiavimą Jūsų klientams. Priimant sprendimus susijusius su vartotojais svarbu žinoti ar šie vartotojai galės laiku apmokėti sąskaitas. SPSS Inc. sprendimai gali atsakyti į šį klausimą ir palengvinti sprendimų priėmimą bei leisti pasiūlyti vartotojui tinkamiausią mokėjimo planą remiantis jo kredito reitingu.

Pritaikykite vartotojų kredito reitingo skaičiavimą Jūsų organizacijoje

Kaip kompanijai žinoti ar potencialus klientas apmokės visas sąskaitas laiku ar yra rizika dėl jo mokumo? Darbuotojams tiesiogiai bendraujantiems su vartotojais reikia greito atsakymo į šį klausimą, jei jie nori pasiūlyti tinkamas paslaugas ar produktus esamiems ir potencialiems vartotojams. Todėl kompanijoms reikia savalaikės kredito reitingo skaičiavimo sistemos, kuria galėtų naudotis kiekvienas sprendimus priimantis darbuotojas ar kompiuterinė sistema.

Naudojant SPSS prognozinės analizės sprendimus, galima suformuoti modelius iš turimų ir atrankinių duomenų. Tai leidžia priskirti duomenis naujiems vartotojams ir gauti kredito reitingo įvertinimus, kuriais remiantis galima priimti sprendimus. Kredito reitingo įvertinimai gali būti nedelsiant pateikiami darbuotojams ar sistemoms, todėl sprendimai bus priimami remiantis tiksliu vartotojo įvertinimu.

Naudodamiesi SPSS prognozinės analizės sprendimais, Jūs galite atrasti tinkamus mokėjimo planus vartotojams, kurių kredito reitingas žemas ar gali iškilti problemų dėl jų mokumo. Pritaikius mokėjimo planus šiems vartotojams, galima sumažinti riziką, kad jie neapmokės sąskaitų ir taip padidinti savo pajamas.


Supraskite kas Jūsų klientams svarbiausia

Daugelis telekomunikacijų bendrovių turi skyrius kurie rūpinasi apklausomis. Net jei Jūsų kompanijoje dar nėra tokio skyriaus arba Jūs samdote rinkos tyrimo bendroves apklausoms atlikti, SPSS programinė įranga gali padėti jums sumažinti išlaidas apklausų rengimui ir atlikimui.

SPSS sprendimai rinkos vertinimui ir bandymams leidžia lengvai kurti klausimynus, rinkti duomenis, juos analizuoti ir pritaikyti rezultatus Jūsų organizacijoje. Net jei kompanija neturi reikiamų pajėgumų didelėms apklausų kampanijoms organizuoti, galima lengvai pasinaudoti kompanijai lengvai prieinamais kanalais ir naudojantis SPSS programine įranga ir lengvai atlikti apklausas. Telekomunikacijų bendrovėms lengvai prieinami kanalai, kurias galima surinkti duomenis nesamdant brangiai kainuojančių rinkos tyrimo bendrovių:

 • Apklausos kompanijos interneto puslapyje
 • Apklausos per kompanijos skambučių centrus
 • Naujų ir kompaniją paliekančių klientų apklausos

Pasinaudojus SPSS programine įranga galima nesunkiai organizuoti kompaniją paliekančių klientų apklausas. Šių apklausų rezultatai gali būti naudojami suprasti, kodėl vartotojai palieka Jūsų kompaniją. Tai suprasdami galėsite efektyviai organizuoti vartotojų išlaikymo strategiją. Ir visą tai Jūs patys galite atlikti greitai, efektyviai ir nebrangiai.

SPSS sprendimai rinkos vertinimui ir bandymams yra pritaikomi pagal poreikius. Tai leidžia lengvai įtraukti SPSS sprendimus į Jūsų kompanijos sistemą.

 


Nuorodos

Brošiūros

Sužinokite daugiau apie SPSS    produktus

Daugiau   

Techninės ataskaitos

Sužinokite daugiau apie SPSS    produktų taikymo galimybes ir jų    įgyvendinimą.

Daugiau   

Demonstracinės versijos

Išbandykite SPSS produktus
ir nuspręskite, kuris iš jų
tinkamiausias Jums.

Daugiau   

Mokymai

Įgykite žinių, kurios padės
spręsti Jums svarbius klausimus.
Mes galime pasiūlyti mokymų
programų tiek pradedantiesiesms,
tiek profesionalams

Daugiau   

Left
Right