SPSS sprendimai draudimui

 • Apžvalga
 • Santykių su klientais valdymas
 • Paraiškų tvarkymo optimizavimas
 • Sukčiavimo aptikimas ir prevencija

SPSS sprendimai draudimui

Sparčiai vystantis Lietuvos draudimo rinkai ir populiarėjant draudimo paslaugoms, konkurencija tarp draudimo bendrovių tampa vis aršesnė. Kompanijoms tokioje rinkoje tampa itin svarbu mažiausiais kaštais pritraukti naujų vertingų klientų bei išlaikyti jau esamus. Siekdamos geriausios praktikos bei rengdamos „Mokumas II“ reikalavimams, draudimo bendrovės vis daugiau dėmesio skiria tinkamam rizikos vertinimui ir valdymui, atsižvelgiant į planuojamus ateities įvykius, naujus produktus ir galimas katastrofas, kurios gali paveikti jų finansinę padėtį.

SPSS prognozinės analitikos sprendimai leidžia draudimo kompanijoms sumažinti draudimo išmokų riziką ir padidinti klientų vertę, integruojant realaus laiko analizę į Jūsų kompanijos sistemas ir procesus. Prognozinė analitika naudoja istorinę informaciją bei neapdorotus duomenis iš visų informacijos gavimo kanalų – įskaitant tinklapio veiklos duomenis ir tekstinę informaciją iš klientų aptarnavimo skambučių centrų. Remiantis šiais duomenimis yra kuriami prognoziniai modeliai, suteikiantys galimybę Jūsų darbuotojams priimti tinkamiausius ir optimaliausius sprendimus kiekvieno kliento atveju realiu laiku.

SPSS sprendimai siekia sujungti neretai fragmentuotus duomenis iš pardavimų ir rinkodaros, rizikos vertinimo bei žalos atlyginimo skyrių, paversti juos į vertingą susistemintą informaciją ir suteikti galimybę darbuotojams priimti pagrįstus, efektyvius ir savalaikius sprendimus remiantis pilna informacija.

Išskiriamos trys sritys, kuriose draudimo bendrovės naudoja SPSS sprendimus:

 • Ryšių su klientais valdymas - siekiama pagerinti klientų pritraukimą, išlaikymą, papildomų ar aukštesnės kokybės produktų pardavimus, sutelkiant dėmesį į mažiau rizikingus potencialius klientus ir patenkintus polisų turėtojus.
 • Paraiškų draudimo išmokoms gauti valdymas – siekiama greičiau sutvarkyti draudimo išmokų dokumentus bei duomenis ir taip skatinti klientų pasitenkinimą bei lojalumą.
 • Sukčiavimo aptikimas – siekiama nustatyti įtartinas paraiškas išmokoms gauti, kurioms tvarkyti reikia paskirti labiau patyrusį darbuotoją ar specialiai ištirti


Santykių su klientais valdymas

Dėl didelės konkurencijos draudimo rinkoje, kompanijos stengiasi geriau pažinti savo klientus: jų draudimo išmokų istoriją, jų pačių istoriją ir kanalus, kuriais juos galima pasiekti ir įtakoti. Tokios informacijos rinkimas ir panaudojimas leidžia pritaikyti lanksčią strategiją kiekvienam klientui ir pasiūlyti jiems tinkamiausius sprendimus. Visgi neretai surinkti informaciją iš įvairių šaltinių bei paruošti ją analizei užtrunka per ilgai, o gauti rezultatai nepasiekia reikiamų žmonių ar yra nepakankamai informatyvūs. SPSS prognozinė analitika lengvai sujungia informaciją iš įvairių šaltinių ir panaudodama didesnį informacijos kiekį bei pažangius analitinius metodus leidžia gauti tikslesnius rezultatus bei tinkama forma juos pateikti tiems, kuriems ji reikalinga.

SPSS prognozinės analitikos sprendimai santykių su klientais valdymui leidžia efektyviau tvarkyti santykius su klientais įtraukiant realaus laiko analizę į Jūsų sistemas ir procesus. Prognozinė analitika leidžia visiškai išnaudoti duomenis iš visų kanalų (interneto, paraiškų ar skambučių centrų), duomenys apdorojami ir iš karto leidžia pagerinti ryšius su klientais. Sistema leidžia draudimo agentams, ekspertams, skambučių centrų darbuotojams ir kitiems kompanijos darbuotojams bendraujant su klientu iš karto matyti visą reikiamą informaciją apie klientą: vertę, tikimybę pereiti pas konkurentus, geriausius galimus pasiūlymus bei kitą.

Tikslesnis klientų segmentavimas

Daug draudimo bendrovių pastebėjo, kad didžiausią dalį pajamų jiems generuoja dažnai nedidelis „pačių vertingiausių klientų“ segmentas, tuo tarpu, kai kiti segmentai duoda mažai pelno ar net yra nuostolingi. Todėl vis daugiau draudimo bendrovių naudoja prognozinės analitikos sprendimus norėdami nustatyti pelningus klientus, išanalizuoti jų pirkinių struktūrą, pirkimo įpročius ir demografinius duomenis. SPSS sprendimai leidžia jiems automatiškai segmentuoti klientus ir matyti jų esamą ir prognozuojamą vertę naudojant visą turimą svarbią informaciją apie klientus: paraiškų išmokoms, elgesio, demografinius, tekstinius, tinklapio naudojimo ir jų nuomonių duomenis. Klientų segmentavimas gali būti sujungtas su kiekvieno segmento gyvavimo ciklo ir paraiškų rizikos prognoziniu modeliavimu, siekiant suteikti Jums įžvalgą, reikalingą pritraukti, ugdyti ir išlaikyti klientus bei maksimaliai išnaudoti gaunamą vertę.

Efektyvus klientų pritraukimas

Klientų pritraukimo sąnaudos draudimo versle yra vieni didžiausių, lyginant su kitomis industrijomis, ir konkurencijai augant, pritraukti naujus klientus tampa vis sudėtingiau ir brangiau. Šių sąnaudų mažinimas galimas tik per jų optimizavimą – pataikant į tinkamus klientus su tinkama strategija tinkamu laiku.

SPSS klientų pritraukimo sprendimai leidžia Jums taikytis į tokius potencialius klientus, kurie yra labiausiai linkę atsiliepti ir tapti pelningais klientais. SPSS sprendimai gali padėti Jums:

 • Prognozuoti – kokios marketinginės kampanijos generuos didžiausią klientų atsaką, padedant Jums išvengti investicijų į netinkamas tikslines grupes.
 • Apjungti pritraukimo kampanijas ir paraiškų rizikos optimizavimą, siekiant išfiltruoti potencialius klientus, kurie atitinka iš anksto nustatytą rizikingo kliento apibrėžimą.
 • Greitai išanalizuoti klientų duomenis, atrasti tinkamus potencialius klientus ir sukurti marketingo kampanijas be analitiko ar IT įsikišimo.
 • Naudotis geriausiomis marketingo praktikomis ir jau sukurtais analitiniais šablonais, kurie pateikia poreikį atitinkančią prognozinę analizę.

SPSS klientų pritraukimo sprendimai padidina jau egzistuojančių IT sistemų vertę, nes jie vientisai integruojasi į duomenų saugyklas ir klientų valdymo taikomąsias programas, pavyzdžiui, skambučių centrų ar marketingo kampanijų valdymo programas.

Pelningumo didinimas iš esamų klientų

Kaip didinti draudimo pajamas minimaliomis išlaidomis? Vienas iš būdų yra esamų klientų pelningumo didinimas. Galimybės padidinti pajamas ekonomiškai per įvairiausius kanalus atsiranda visose draudimo bendrovėse. Vis dėlto dauguma jų lieka nepastebėtos.

Tačiau įdiegta į esamas programas ir verslo procesus realaus laiko prognozinė analitika iš karto perspėtų Jūsų darbuotojus apie įvykius, parodančius nepatenkintus ar neišsakytus konkrečių klientų poreikius. Tokiu būdu darbuotojai, bendravimo su klientu metu galės iš karto pasiūlyti optimizuotus ir pritaikytus šiam klientui susijusius ir didesnės pridėtinės vertės produktus.

Klientų išlaikymas

Kadangi pritraukti naują klientą kainuoja kelis kartus brangiau, nei išlaikyti jau esamą, klientų išlaikymas tampa dideliu prioritetu daugumai draudimo kompanijų. Kai kurioms bendrovėms 5 % klientų lojalumo pagerėjimas padidina pelną nuo 25 iki 100 %.

SPSS prognozinė analitika leidžia Jums nustatyti, kurie klientai yra labiausiai linkę pereiti pas konkurentus ir padeda išsaugoti pelningus klientus ilgiau. Pavyzdžiui, Jūs galėsite atlikti tokius veiksmus:

 • Naudodamiesi prognozine analitika išnagrinėti paslaugų atsisakymo atvejus ir apibūdinti klientus, kurie paliko kompaniją – tuo pačiu geriau suprasti, kodėl jie taip pasielgė.
 • Sukurti efektyvesnes išlaikymo strategijas, surandant konkrečius įvykius, kurie labiausiai nuspėja vertingų klientų perbėgimą.
 • Iš anksto nustatyti, kurie klientai labiausiai linkę atsisakyti paslaugų ir prognozuoti veiksmus, galinčius sugrąžinti jų lojalumą. Tada įdiegti šią prognozinę informaciją į klientų aptarnavimo sistemas visoje organizacijoje, siekiant sumažinti klientų perbėgimų atvejus.


Optimizuokite paraiškų draudimo išmokoms gauti tvarkymą

Paraiškų draudimo išmokoms gauti tvarkymas sudaro net iki 20 % draudimo kompanijų veiklos sąnaudų. Kadangi išmokų gavimo procesas tiesiogiai įtakoja klientų pasitenkinimą, paraiškų išmokoms valdymas yra itin svarbi draudimo kompanijų veiklos dalis.

Kaip greitai klientai norėtų sutvarkyti savo paraiškas? Atlikus ne gyvybės draudimo pareiškėjų apklausą, paaiškėjo, kad jei draudimo kompanija sutvarkydavo paraišką per 1-3 dienas, 92 % klientų liko lojalūs draudikui. Tačiau, jei paraiškos apdorojimas užtrukdavo 15 ir daugiau dienų, net 65 % klientų pareiškė svarstantys galimybę pakeisti draudimo bendrovę (Accenture, 2002).

Todėl itin svarbu identifikuoti paraiškas, kurios yra „nerizikingos“ ir kuo greičiau jas apdoroti. Net nežymiai sumažinus išlaidas paraiškų tvarkymui galima stipriai pagerinti kompanijos rodiklius.

SPSS sprendimas paraiškų tvarkymui – PredictiveClaims, leidžia įvertinti preliminarią riziką jau pirmojo kontakto su pareiškėju metu. Tam tikslui programa naudoja pažangius analitinius algoritmus ir Jūsų bendrovės bei industrijos lyderių verslo taisykles. Programa taip pat gali apjungti ir išanalizuoti duomenis iš daugybės vidinių ir išorinių resursų, įskaitant valstybės ir draudimo industrijos duomenų bazes.

Operatoriaus bendravimo su klientu metu PredictiveClaims sufleruoja operatoriui konkrečius klausimus, kuriais gaunama reikalinga informacija kliento rizikos įvertinimui ir paraiškos sutvarkymui. Įvedus informaciją į sistemą automatiškai paskaičiuojama rizika ir rekomenduojamas sekantis žingsnis.

SPSS paraiškų draudimo išmokoms gauti tvarkymo sprendimai leidžia kompanijoms:

 • Jau nuo pirmo kontakto su pareiškėju įvertinti preliminarią riziką
 • Automatizuoti paraiškų apdorojimą ir sprendimų priėmimą bei nuolat tobulinti procesą.
 • Geriau panaudoti savo geriausius tyrėjus, atrenkant ir atidžiai tiriant tik įtartinus didelės draudimo išmokos reikalaujančius atvejus
 • Sumažinti draudimo išmokų ir sukčiavimų skaičių, pasinaudojant realaus laiko perspėjimo sistemomis
 • Pagerinti klientų aptarnavimo kokybę ir sumažinti išlaidas racionalizuojant paraiškų tvarkymą;
 • Keliomis dienomis sumažinti paraiškų tvarkymo laiką pertvarkant paraiškų maršrutus, nurodant draudimo ekspertams rekomenduojamas užduotis ir pateikiant realaus laiko ekspertinį statistinės informacijos įvertinimą.

SPSS paraiškų draudimo išmokoms gauti tvarkymo sprendimai panaudojant prognozinę analitiką leidžia sumažinti paraiškų tvarkymo laiką ir išlaidas. Tuo pačiu SPSS sprendimai padidina paraiškų tvarkymo produktyvumą, tikslumą bei nuoseklumą ir sumažina sukčiavimo riziką.


Aptikite sukčiavimą ir užkirskite jam kelią

Ekspertų vertinimu, apie 10 % paraiškų draudimo išmokoms gauti yra nepagristai išpūstos arba apgaulingos – dėl jų draudimo industrija vien tik JAV kasmet patiria apie 30 milijardų JAV dolerių nuostolį. Tyrimai rodo, kad tik apie 0,3% sukčiavimo atvejų yra išaiškinami. SPSS prognozinės analitikos sprendimai gali padėti Jūsų kompanijai aptikti didžiąją dalį nesąžiningų paraiškų nesulėtinant jų peržiūrėjimo proceso.

Į esamas sistemas integruoti SPSS sprendimai leidžia pritaikyti duomenų gavybos įrankius ir aptikti bei pažymėti tikėtinus sukčiavimo atvejus. Sistema pateikia rizikos, kad paraiška yra apgaulinga, įvertinimą. Tai leidžia nedelsiant nustatyti paraiškas, kurias galima iš karto patvirtinti ir pažymėti įtartinus atvejus, kuriuos reikia ištirti atidžiau. Vėliau iš naudojamos paraiškų sistemos darbuotojai gali lengvai peržiūrėti priežastis, dėl kurių paraiška buvo pažymėta ir nuspręsti, ar verta ją perduoti išsamesniam tyrimui.

Naudojant sukčiavimų aptikimo sprendimus, galima:

 • Bet kurioje paraiškos tvarkymo stadijoje aptikti sukčiavimo atvejus
 • Automatiškai aptikti naujas sukčiavimo formas, naudojant analizę, kuri „mokosi“ iš Jūsų duomenų
 • Aptikti „saugias“ paraiškas ir jas tvarkyti greičiau
 • Automatiškai atnaujinti modelius naudojantis tyrimų duomenimis ir tobulinti automatinio vertinimo procesus

 Nuorodos

Brošiūros

Sužinokite daugiau apie SPSS    produktus

Daugiau   

Techninės ataskaitos

Sužinokite daugiau apie SPSS    produktų taikymo galimybes ir jų    įgyvendinimą.

Daugiau   

Demonstracinės versijos

Išbandykite SPSS produktus
ir nuspręskite, kuris iš jų
tinkamiausias Jums.

Daugiau   

Mokymai

Įgykite žinių, kurios padės
spręsti Jums svarbius klausimus.
Mes galime pasiūlyti mokymų
programų tiek pradedantiesiesms,
tiek profesionalams

Daugiau   

Left
Right