SPSS sprendimai viešajam sektoriui

 • Apžvalga
 • Sukčiavimo ir švaistymo prevencija
 • Teisėsauga ir saugumas
 • Sveikatos apsauga

Tarnaukite visuomenei produktyviau ir efektyviau

SPSS prognozinės analitikos sprendimai padeda valdžios institucijoms optimizuoti išteklių panaudojimą ir efektyviau tarnauti visuomenės labui. Šie sprendimai suteikia papildomų žinių apie žmonių veiklos, poelgių ir požiūrių tendencijas bei leidžia greitai ir efektyviai reaguoti į pokyčius. Su mūsų siūlomais sprendimais valdžios įstaigos geriau supranta piliečių poreikius ir nuostatas, patikimiau numato įvykius ir gali maksimaliai efektyviai panaudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

SPSS prognozinės analitikos sprendimai labiausiai naudingi šiose srityse:

 • Sukčiavimo aptikimai ir jų prevencija, taip pat ir neteisingų mokėjimų aptikimas
 • Mokesčių ir įplaukų į biudžetą efektyvesnis surinkimas
 • Visuomenės saugumo užtikrinimas: padeda efektyviau dirbti teisėsaugai ir nacionaliniam saugumui
 • Visuomenės sveikata ir gerovė – sveikatos stebėsena, ligų protrūkių kontrolė ir tendencijos, efektyvesnis sveikatai skirtų lėšų valdymas ir savalaikis sukčiavimų aptikimas

Taip pat SPSS sprendimai dažnai naudojami tirti visuomenės nuomonę įvairiais klausimais, konkursų skaidresniam administravimui, valdžios institucijų interneto svetainių generuojamų duomenų apdorojimui, žmogiškųjų išteklių valdymui.

Naudodamos SPSS programinę įrangą valdžios institucijos gali:

 • Prieiti prie duomenų iš įvairių šaltinių ir juos integruoti
 • Efektyviai rinkti naujus duomenis įvairiais kanalais
 • Atrasti tendencijas, sudėtingus ir paslėptus ryšius ir asociacijas net didžiausiuose duomenų kiekiuose
 • Saugiai dalintis informacija ir rezultatais tarp skyrių ir institucijų
 • Valdyti prognozinius modelius kaip informacinį turtą

Aptikite neteisingus mokėjimus sumažinkite sukčiavimo, švaistymo ir išnaudojimo atvejų

Naudodamos SPSS sprendimus, valdžios institucijos gali nustatyti įprasto elgesio šablonus ir sumažinti arba net visai eliminuoti neteisingus mokėjimus ir kitas veiklas, kurios sekina lėšas. Šis sprendimas leidžia sutaupyti lėšų visoms institucijoms, kurios moka už bent kokias paslaugas.

JAV agentūra, kuri prižiūri sveikatos apsaugos išmokas keletui milijonų žmonių kasmet, siekdama išvengti klaidų naudoja SPSS programinę įrangą kartu nauja klientų duomenų baze. Jau per pirmuosius 18 sprendimo naudojimo mėnesių agentūra sutaupė 85 milijonus dolerių ir tikisi sutaupyti panašias sumas kasmet.

Efektyviau rinkite mokesčius ir įplaukas į biudžetą

SPSS programine įranga sukurti prognoziniai modeliai leidžia pagerinti mokesčių mokėtojų, kurie bus audituojami atrinkimą ir atgauti dalį įplaukų nedidinat darbuotojų skaičiaus.

Viena JAV mokesčių rinkimo agentūrų paprastai rinkdavosi bendroves papildomam mokestiniam auditui pagal jų dydį, ankstesnius įstatymų ir taisyklių pažeidimus. Dabar ši agentūra naudoja SPSS prognozinės analizės sprendimus, kurie sudaro bendrovių, kurios bus audituojamos sąrašą, naudodami papildomus rodiklius, pavyzdžiui lygindami darbuotojų skaičiaus ir įplaukų santykį su rinkos vidurkiu. Tai leidžia efektyviau surinkti mokesčius nedidinant personalo ar kaštų.

Kita JAV agentūra kreipėsi į Booz Allen Hamilton, kai susikaupė itin daug neatliktų darbų. Naudodami SPSS programinę įrangą, Booz Allen Hamilton sukūrė prognozinį modelį, kuris sudėliojo rinkliavas pagal svarbą, dėl ko agentūra gavo 1,8 milijardus dolerių papildomų pajamų. Investicija per pirmus metus atsipirko santykiu 600:1.Efektyvesnė teisėsauga ir saugumo užtikrinimas

Visuomenės saugumu besirūpinančio valdžios institucijos naudojasi SPSS sprendimais kruopščiai tikrindamos duomenis iš daugybės šaltinių. Tai leidžia nustatyti nusikalstamumo grėsmių saugumui tendencijas ir perduoti informaciją darbuotojams bei juos tinkamai paskirstyti.

Pavyzdžiui viena įstaigų stebinčių grėsmes internete (kirminus, virusus ar D-O-S atakas) naudojasi SPSS sprendimais prognoziniams modeliams formuoti. Šie modeliai tikrina daugybę įstaigos gaunamų pranešimų ir atrenka tik tuos, kurie yra labiausiai tikėtini, todėl analitikai gali sutelkti dėmesį į atvejus, kurie kelia didžiausią grėsmę.

Vieno didžiųjų JAV miestų policija naudoja SPSS sprendimus, duomenims apie nusikaltimus analizuoti, tendencijoms bei šablonams nustatyti ir prognoziniams modeliams kurti. Šie modeliai pateikiami policijos vadovybei, bei kitiems darbuotojams ir leidžia vertinti situacijas realiu laiku, tada atitinkamai reguliuoti patrulių maršrutus.


 


Užtikrinkite visuomenės gerovę ir pagerinkite sveikatos apsaugą

SPSS sprendimai naudojami ligų protrūkiams stebėti ir leidžia už visuomenės sveikatą atsakingiems pareigūnams efektyviau derinti veiksmus su kitomis specialiosiomis tarnybomis. Už visuomenės sveikatą atsakingų įstaigų darbuotojai taip pat naudoja SPSS programinę įrangą pacientų ligos istorijoms tirti ir poreikiams nustatyti. Turėdamos duomenis apie šiuos poreikius, valdžios įstaigos gali lengviau juos patenkinti.

Vienoje labiausiai apgyvendintų Didžiosios Britanijos grafysčių buvo pradėtas daugiametis tyrimas, kurio tikslas buvo pagerinti vaikų darželių kokybę, prieinamumą bei įperkamumą. Buvo pasirinkta ir išanalizuota šimtai kintamųjų. Tyrimas atskleidė daug žinių apie vaikų darželius bei žmones besinaudojančius jų paslaugomis ir leido ne tik pasiekti numatytų tikslų, bet ir panaudoti sukauptas žinias kitose srityse. Panaudojus tyrimo duomenis buvo suformuotos naujos, efektyvesnės, geriau koncentruotos ir pigesnės darbuotojų rengimo programos.

 Nuorodos

Brošiūros

Sužinokite daugiau apie SPSS    produktus

Daugiau   

Techninės ataskaitos

Sužinokite daugiau apie SPSS    produktų taikymo galimybes ir jų    įgyvendinimą.

Daugiau   

Demonstracinės versijos

Išbandykite SPSS produktus
ir nuspręskite, kuris iš jų
tinkamiausias Jums.

Daugiau   

Mokymai

Įgykite žinių, kurios padės
spręsti Jums svarbius klausimus.
Mes galime pasiūlyti mokymų
programų tiek pradedantiesiesms,
tiek profesionalams

Daugiau   

Left
Right