Finansinės paslaugos

 • Apžvalga
 • Segmentavimas
 • Klientų pritraukimas
 • Klientų ugdymas
 • Klientų išlaikymas
 • Rizikos valdymas

Maksimizuokite klientų vertę, minimizuokite riziką

Tokios rinkos jėgos, kaip kompanijų susijungimai, globalizacija ir išaugusi konkurencija, radikaliai keičia finansinių paslaugų rinką.

Norėdamos išlikti šioje neramioje rinkoje, pirmaujančios finansinių paslaugų kompanijos ėmė naudoti sudėtingas analizes ir stengiasi prisitaikyti prie vertingiausių savo klientų. Šios kompanijos pereina nuo produktų portfelių tvarkymo prie klientų portfelių ir atlieka analizes, kurios padeda susitelkti ties kiekvienu vartotojų segmentu ir tuo pačiu suderinti galimybes su rizika.

"SPSS, an IBM Company" prognozinės analizės sprendimai padeda finansinių paslaugų kompanijoms pasiekti didžiausią naudą ir sumažinti riziką kiekvienos sąveikos su klientais metu. Prognozinė analizė leidžia tinkamai tvarkytis su nevienalyte finansinių paslaugų sektoriaus prigimtimi ir tinkamai panaudoti turimus duomenis.

Paverskite savo turimus duomenis žiniomis, naudodamiesi prognozine analize. Atraskite paslėptą savo duomenų vertę, naudodamiesi geriausiu ir plačiausiu analitinių produktų spektru. Naudodami SPSS produktus Jūs galite analizuoti duomenis iš įvairiausių šaltinių: bankomatų duomenų, duomenų apie finansines operacijas, tinklapių duomenų ar duomenų kuriuos pateikia Jūsų kompanijos filialai.

Sužinokite, kaip SPSS sprendimai finansinių paslaugų įmonėms gali padėti Jūsų kompanijai siekti savo tikslų, padėdami:

 • Segmentuoti rinką
 • Pritraukti klientus
 • Ugdyti klientus
 • Išlaikyti klientus
 • Valdyti riziką

Klientų segmentavimo sprendimai

Finansinių paslaugų kompanijoms yra itin svarbu segmentuoti savo klientus. Daugelis didžiųjų finansinių paslaugų teikėjų supranta, kad nedidelė dalis klientų duoda itin didelę dalį pelno, o didžioji dalis klientų yra žymiai mažiau pelninga, o kartais net nuostolinga. Todėl finansinių paslaugų bendrovės skiria atskirus valdytojus svarbiausiems vartotojų segmentams.

First Union Corp. – viena didžiausių JAV bankų ir konsultacinių firmų - pasinaudojo SPSS Inc. prognozinės analizės sprendimais, siekdama nustatyti naujus klientų segmentus. Kompanijos valdytojai gavo naujų žinių, kurios leido pertvarkyti paslaugų teikimą ir padidinti pajamas bei sumažinti paslaugų teikimo sąnaudas. Daugiau apie šią istoriją skaitykite čia.

Segmentuokite vartotojus tiksliau, naudodamiesi automatizuotomis segmentavimo sistemomis

Pirmasis visų strategijų, skirtų pelningiems klientams pritraukti, vystyti santykius su jais ir juos išlaikyti, kūrimo žingsnis yra klientų segmentavimas pagal vertę. SPSS Inc. sprendimai vartotojų segmentavimui leidžia kompanijoms pasinaudoti turimais duomenimis bei patirtimi ir tiksliau skirstyti vartotojus.

Pagerinkite vartotojų segmentavimą, naudodami savo kompanijos žinias apie klientus. Pritaikykite jas, ir duomenis apie klientų elgseną, demografinius rodiklius bei požiūrius, ir sukurkite tikslias automatinio segmentavimo sistemas. Pasinaudokite klientų segmentavimo metodikomis, kurios naudojamos ir tobulinamos jau 30 metų ir tiksliai segmentuokite savo klientus. Daugiau žinodami apie savo pelningiausius ir mažiausiai pelningus vartotojus, jų pirkimo modelius, elgseną ir demografinius rodiklius, Jūs galite vystyti geresnius ir pelningesnius ryšius su jais.

Gerai suformuoti klientų segmentai yra itin svarbus komponentas formuojant vartotojų strategiją ir padeda Jūsų kompanijai susitelkti į sritis, kuriose numatomas didžiausias pelnas. Tinkamai panaudojant klientų segmentavimo ir prognozinio modeliavimo junginį, galima gauti žinių, kurios padės įgyti, ugdyti ir išlaikyti klientus bei gauti daugiau naudos.

 Sprendimai klientams pritraukti

Vartotojų pritraukimo kampanijų sėkmė arba nesėkmė priklauso nuo to, kaip mažiausiomis išlaidomis pavyksta potencialiems klientams pateikti tinkamus pasiūlymus tinkamu laiku. Amerikos Bankininkų Asociacijos duomenimis, JAV bankams pritraukti vieną klientą vidutiniškai kainuoja 3500 dolerių. Nors kainos skiriasi priklausomai nuo finansinių paslaugų tipo, vis daugiau dėmesio reikia skirti tam, kad pastangos pasiektų tikslinę auditoriją. Siekdamos geresnių rezultatų pirmaujančios finansinių paslaugų bendrovės vis plačiau taiko analitinius sprendimus, siekdamos pateikti tinkamą finansinį produktą tinkamam klientui už tinkamą kainą.

Standard Life – viena pirmaujančių pasaulyje investicinių fondų kompanija - pasinaudojo SPSS Inc. prognozinės analizės sprendimais, siekdama pritraukti klientus savo naujam hipotekos produktui ir sulaukė 33 milijonų svarų vertės įplaukų. Prognozinė analizė leido kompanijai geriau pritaikyti pasiūlymus, kurie buvo pateikti paštu ir internetiniame puslapyje.

Efektyviai panaudokite lėšas ir pritraukite tinkamus klientus

SPSS sprendimai klientams pritraukti leidžia kompanijoms taikyti rinkodaros programas, nukreiptas į potencialius klientus, kurie turi daugiausiai galimybių tapti pelningais klientais. Sumažinkite išlaidas vartotojams pritraukti, naudodami prognozinės analizės sprendimus, leidžiančius sutelkti dėmesį į tinkamus klientus. Nustatykite, kurios rinkodaros kampanijos susilauks geriausio atsako prieš investuodami į potencialiai bevertes programas.

Suteikite galimybę savo kompanijos rinkodaros specialistams greitai analizuoti duomenis apie vartotojus, atrasti potencialius klientus ir rengti kampanijas, be analitikų ar IT specialistų pagalbos. Pritaikykite savo kompanijoje modernias, lengvai naudojamas rinkos tyrimo priemones. Pagal geriausius pavyzdžius suformuoti šablonai leidžia naudotis visais sudėtingos prognozinės analizės privalumais ir išvengti delsimo. SPSS prognozinės analizės sprendimai ne tik nekelia sunkumų jau įdiegtoms Jūsų kompanijos valdymo sistemoms, bet padidina jų naudingumą, nes yra lengvai integruojami.

SPSS sprendimai klientams pritraukti automatizuoja visą analitinį tikslinių vartotojų parinkimo procesą, todėl rinkodaros specialistai gali greitai ir nesunkiai nustatyti klientų segmentus, kurie gali duoti daugiausiai pelno ir yra lengvai paveikiami rinkodaros kampanija. Vėliau galima pagal tam tikrus kriterijus iš segmentų galima sudaryti potencialių klientų sąrašus ir pateikti juos skyriams, tiesiogiai vykdantiems kampaniją. Rinkodaros specialistai gali nesunkiai įtraukti rizikos valdymo sprendimus į vartotojų pritraukimo kampanijas ir išvengti nepageidautinų pasekmių jei būtų pritraukti netinkami klientai.


 


Sprendimai klientų vertės auginimui

Kiekvieną akimirką atsiranda naujų galimybių padidinti vartotojų vertę. Finansinių paslaugų kompanijų darbuotojai nuolatos bendrauja su klientais. Neretai toks bendravimas kompanijoms neduoda tiesioginės naudos, tačiau naudojantis SPSS Inc. sprendimais vartotojams ugdyti galima didelę dalį kontaktų su vartotojais paversti pelningais.

Kaip tai padaryti? Visų pirmą būtina išanalizuoti ir nustatyti esamų klientų segmentų perkamiausių produktų krepšelį ir jų pirkimo elgseną. Palyginus šitą informaciją su pelnų gaunamų iš šių produktų pardavimo, galima nustatyti kokius produktus kam apsimoka parduoti. O jei norime atrasti, kurie klientai turi didžiausią tikimybę pozityviai atsiliepti į pasiūlymą, turime ieškoti jų tame pačiame segmente, kur randasi klientai, jau turintys siūlomą produktą.

HSBC bankas JAV naudoja SPSS prognozinę analizę, siekdamas nustatyti, ką labiausiai vertina jo klientai. Tai leidžia bankui atskleisti vartotojų poreikius ir padidinti pardavimų skaičių. Geriau pasirinkdamas vartotojus HSBC bankas ne tik atskleidžia daugiausiai vilčių teikiančius potencialius klientus, bet ir sutaupo pinigų nekontaktuodamas su tais, kurie neatitinka potencialaus kliento apibūdinimo.

Daugiau apie šią istoriją skaitykite čia.

 


Sprendimai vartotojams išlaikyti

Klientų perbėgimas pas konkurentus yra brangiai finansinių paslaugų kompanijoms kainuojanti problema. JAV finansinių paslaugų sektoriuje klientų perbėgimo rodikliai viršija 25 procentus, o susigrąžinti arba pritraukti naujus klientus yra brangu, todėl išlaikyti reikiamus klientus yra itin svarbu.

Banco Espírito Santo bankas kovoja su išaugusiu klientų perbėgimu pas konkurentus naudodamas SPSS prognozinės analizės sprendimus. Bankas nustatė pagrindinius vartotojų, planuojančių palikti banką, požymius. Žinodamas, kurie klientai yra rizikos grupėje, Banco Espírito Santo nukreipė pastangas į vertingiausius iš jų ir sugebėjo sumažinti klientų perbėgimą 15-20 procentų ir padidinti pelną 10-20 procentų. Daugiau apie šią istoriją skaitykite čia.

Ilgiau išlaikykite reikiamus klientus, naudodami prognozinę analizę realiame laike

SPSS sprendimai vartotojams išlaikyti leidžia finansinių paslaugų kompanijoms ilgiau išlaikyti reikiamus klientus, naudojant prognozinę analizę realiame laike. Nustatykite kurie klientai gali perbėgti pas konkurentus ir išsiaiškinkite, kaip išlaikyti juos lojalius. Pritaikykite prognozinę analizę perbėgimo modeliams sudaryti ir geriau supraskite, kodėl vartotojai palieka Jūsų kompaniją. Tiksliai nustatykite, kada ir kodėl klientai palieka Jūsų kompaniją ir kurkite sėkmingas vartotojų išlaikymo kampanijas.

Įdiekite prognozinius klientų išlaikymo modelius visiems su klientais bendraujantiems darbuotojams bei sistemoms ir sumažinkite vartotojų perbėgimą naudodami realus laiko perspėjimo sistemą, leidžiančią tuoj pat imtis veiksmų. Įdiegus perspėjimo sistemą skambučių centre, darbuotojai gali laiku sužinoti, kad klientas gali perbėgti pas konkurentus ir gali imtis veiksmų jam išlaikyti. Skambučių centro darbuotojai gali matyti kliento vertės bei tikimybės perbėgti įvertinimus ir rekomendacijas, kaip išlaikyti šį klientą. Šios rekomendacijos gali būti tobulinamos pokalbio metu atliekant trumpą apklausą ir analizuojant ją realiu laiku.


Rizikos valdymo sprendimai

Finansinių paslaugų sektorius yra vienas rizikingiausių. Sukčiavimas ar neapdairumas finansinių paslaugų kompanijoms gali kainuoti itin brangiai. Pagal rinkos stebėjimo kompanijos Datamonitor duomenis, dėl pavojų susijusių apgavystėmis, pinigų plovimu ir Basel II reikalavimų, vien Europoje 2006 metais finansinių paslaugų kompanijos išleido daugiau nei 4,8 milijardus. Gartner ataskaitoje teigiama, jog šio sektoriaus išlaidos rizikos valdymo sprendimams sudarys 9 procentus išlaidų informacinėms technologijoms.

Lloyds TSB, viena pirmaujančių Didžiosios Britanijos finansinių paslaugų grupių naudojasi SPSS prognozinės analizės sprendimais siekdama pagerinti kompanijos rizikos valdymą taikant sukčiavimo su kredito kortelėmis aptikimo sistemą. Dėl itin išaugusio bendro sukčiavimų su kredito kortelėmis Loyds ir kitos korteles išduodančios kompanijos pripažino, kad norint sumažinti poveikį vartotojams ir akcininkams būtina patobulinti sukčiavimo aptikimo sistemas. Sujungę SPSS prognozinės analizės sprendimus su savo sukčiavimo aptikimo sistema Loyds žymiai padidino aptiktų sukčiavimo atvejų skaičių ir kasmet sutaupo daugiau nei 2,5 milijonų svarų.

Pagerinkite rizikos valdymą kiekvieno kontakto su klientais metu

SPSS rizikos valdymo sprendimai padeda finansinių paslaugų kompanijoms efektyviau panaudoti kapitalą, sumažindami sukčiavimo, kredito ir pinigų plovimo riziką. Suteikite kiekvienam sprendimus kompanijoje priimančiam žmogui ir auditoriui savalaikę prognozinę rizikos vertinimo priemonę, kuria itin lengva naudotis. Įdiekite realaus laiko prognozinės analizės sprendimus į savo rizikos valdymo sistemą ir aptikite bei sumažinkite riziką.

Daugelis rizikos valdymo sprendimų yra pagrįsti statiškomis taisyklėmis, kurios dažniausiai tobulinamos per retai ir tik tada, kai situacija rinkoje bei klientų elgsena drastiškai pasikeičia ir prarandami pinigai. Tačiau modeliai paremti duomenų gavybos ir statistiniais algoritmais yra daug lankstesni. Jie laiku aptinka pokyčius ir tendencijas duomenyse ir į juos reaguoja, automatiškai siūlydami naujus įverčius ir taisykles. SPSS rizikos valdymo sprendimai suteikia Jums geriausią ir plačiausią analitinių metodų spektrą, leidžiantį gauti tikslius rezultatus ir neatsilikti nuo naujausių rizikos modelių. Kadangi duomenų gavybos modeliai ir sukurti duomenų analizės šablonai yra standartizuoti, jūsų rizikos vertinimo procesas yra skaidrus, pakartojamas ir atitinkantis visus teisinius reikalavimus.

Pritaikykite SPSS prognozinio rizikos valdymo sprendimus savo kompanijoje ir:

 • Aptikite sukčiavimo atvejus ir užkirskite jiems kelią
 • Užkirskite kelią pinigų plovimui
 • Nustatykite kredito riziką

 


Nuorodos

Brošiūros

Sužinokite daugiau apie SPSS    produktus

Daugiau   

Techninės ataskaitos

Sužinokite daugiau apie SPSS    produktų taikymo galimybes ir jų    įgyvendinimą.

Daugiau   

Demonstracinės versijos

Išbandykite SPSS produktus
ir nuspręskite, kuris iš jų
tinkamiausias Jums.

Daugiau   

Mokymai

Įgykite žinių, kurios padės
spręsti Jums svarbius klausimus.
Mes galime pasiūlyti mokymų
programų tiek pradedantiesiesms,
tiek profesionalams

Daugiau   

Left
Right