SPSS produktų taikymas švietimo ir mokslo įstaigose

 • Apžvalga
 • Viduriniajam mokslui
 • Aukštajam mokslui
 • Moksliniams tyrimams


Sėkmingas mokymas apima daugybę faktorių – nuo tinkamo studentų ir dėstytojų parinkimo, kokybiškos ir konkurencingos programos sudarymo iki privačios ir valstybinės finansinės paramos užtikrinimo. Prieš 40 metų akademikų sukurta SPSS Inc. korporacija iki šiol Ištikimai teikia programinę įrangą ir paslaugas, kurios padeda pedagogams mokyti analitikos, atlikti mokslinius tyrimus ir priimti svarbius pagrįstus organizacinius sprendimus.

Naudodamos SPSS sprendimus, švietimo įstaigos pasiekė svarbių rezultatų šiose srityse:

 • Dėstymas — mokindami analitikos ir duomenų gavybos, aukštosios mokyklos naudoja IBM SPSS Statistics ir IBM SPSS Modeler - įrankius, su kuriais studentams dažniausiai teks dirbti savo busimame darbe.
 • Tyrimai — tiek mokslininkai, tiek apklausomis užsiimantys tyrėjai pasikliauja specialiai šiam tikslui sukurtomis SPSS duomenų rinkimo ir analizės programomis.
 • Administravimas — pradedant abiturientų paraiškų valdymu ir baigiant universitetiniais tyrimais, SPSS programinė įranga leidžia administracijai geriau suprasti ir vystyti ryšius su studentais, darbuotojais ir baigusiais mokyklą.
 • Taikymas pradinėse ir vidurinėse mokyklose — pedagogai matuoja, gerina ir pateikia pasiekimų ataskaitas mokinių, mokyklos, rajono ir šalies lygmenyje. Visa tai leidžia daug efektyviau paskirstyti resursus.

Pasiekite geresnių rezultatų viduriniojo mokslo įstaigose

Vidurinis išsilavinimas yra itin svarbi kelio į geresnį gyvenimą dalis. Tačiau mokyklos susiduria su daugybe problemų: mažėjančiu mokinių skaičiumi, ribotais resursais ir valstybės reikalavimais dėl geresnių mokymo rezultatų. Mokyklos nori žinoti kur ir kaip panaudoti savo ribotus resursus, kad gautų maksimalų rezultatą – ir pasidalinti šiais rezultatais su priežiūros institucijomis

Lietuvos ir užsienio mokyklos naudoja SPSS sprendimus, kad galėtų:

 • Matuoti pasiekimus ir vertinti rezultatus
 • Kurti efektyvius metinius egzaminus, kurie atitinka valstybės standartus
 • Lengvai ir efektyviai rengti apklausas
 • Numatyti ateities pokyčius ir kurti strateginius planus
 • Ruošti ataskaitas apie pasiekimus administracijai, valstybei ir visuomenei.

Įvertinkite pažangą

Mokyklos ir švietimo kontrolės bei planavimo institucijos privalo suvokti, kad būtina rengti kruopščius tyrimus ir išsiaiškinti, kokios programos ir reformos duoda reikiamus rezultatus. Todėl reikia tirti mokyklų struktūrą, mokymo programas bei metodus, vertinimo sistemas ir mokyklų valdymą. Turint patikimus duomenis galima prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos ir tinkamai paruošti mokinius.

SPSS produktai ir sprendimai leidžia vertinti mokymo įstaigų progresą, šie produktai tinka tiek konkrečios įstaigos, tiek visos švietimo sistemos vertinimui ir analizei. Naudojantis SPSS sprendimais galima:

 • Kurti sistemas, užtikrinančias, kad mokyklos atitiktų šalies ar regiono mokslo standartus
 • Vertinti mokymo programas, vertinimo sistemas ir nustatyti, kaip jos veikia pažymius bei absolventų skaičių
 • Kurti ilgo laikotarpio strateginius planus
 • Rengti ataskaitas apie pasiekimus ir pateikti jas švietimo sistemos gerinimu užsiimančioms institucijoms

Kurkite grįžtamąjį ryšį

Mokyklos yra ne tik įstaigos – tai kartu ir bendruomenės. Jose dirba ir mokosi daugybė skirtingų žmonių, todėl privalu suprasti moksleivių, mokyklos darbuotojų bei tėvų nuostatas ir reikalavimus. Tam reikia atlikti apklausas ir tyrimus.

SPSS jau daugiau nei 40 metų teikia apklausų rengimo, atlikimo bei analizės produktus, užtikrinančius, kad iš apklausų bus gaunamos patikimos ir gilios žinios. Parengti ir atlikti apklausą yra patirties reikalaujantis darbas, tačiau SPSS produktai leidžia gauti reikiamus rezultatus itin lengvai.

Naudojantis SPSS produktais galima lengvai rinkti duomenis įvairiais kanalais: vykdant asmenines apklausas, teikiant dalinamąsias apklausas ar iš kasdienio bendravimo. Šie produktai leidžia efektyviai surinkti aukštos kokybės duomenis ir gauti naudingus rezultatus.

SPSS sprendimai apklausų rengimui, atlikimui ir analizei leidžia:

 • Sekti studentų pasitenkinimą mokytojais, mokymo programomis, mokymosi aplinka bei jų nuomonę apie kitus svarbius aspektus, pavyzdžiui – stresą ar užgauliojimus.
 • Išmatuoti darbuotojų pasitenkinimą darbo aplinka ar karjeros galimybėmis.
 • Vertinti aplinkinių požiūrį į konkrečią mokymo įstaigą.

Tyrimus būtina atlikti itin kruopščiai, todėl SPSS produktai čia yra nepakeičiami. Siūlomi produktai padeda visose tyrimo etapuose, nuo klausimyno sudarymo iki ataskaitų pateikimo. SPSS produktai yra tarpusavyje integruoti, todėl nuo klausimyno sudarymo prie duomenų rinkimo ir ataskaitų rengimo galima pereiti vienu mygtuko paspaudimu. Šie produktai gali sąveikauti ne tik tarpusavyje, jie lengvai suderinami su kita programine įranga, todėl Jūs galite pasirinkti reikiamus sprendimus ir derinti juos su jau turimomis sistemomis.Pagalba kolegijų ir universitetų studentams siekti jų tikslų

Aukštojo mokslo įstaigos – tai ne tik mokymo įstaigos, jos visapusiškai ruošia studentus gyvenimui, yra tyrimų bei inovacijų centrai ir savitos bendruomenės. SPSS siūlo sprendimus aukštosioms mokykloms jau daugiau nei 40 metų. SPSS programinė įranga naudojama tūkstančiuose mokymo įstaigų įvairiais tikslais ir leidžia universitetams bei kolegijoms:

 • Mokyti studentus naudoti statistinę analizę ir duomenų gavybą
 • Atlikti ir valdyti įstaigos tyrimus
 • Rengti, atlikti ir analizuoti apklausas
 • Vykdyti įvairiausius mokslinius tyrimus

Paruoškite studentus realaus gyvenimo iššūkiams

Virš 280.000 verslo ir valstybinių organizacijų naudoja statistinę ir duomenų gavybos programinę įrangą iš SPSS. Naudojantis ja įvairių duomenų analizės taikymo sričių dėstymas tampa ne tik suprantamas ir efektyvus, bet ir leidžia studentams gauti praktinių įgūdžių, kuriuos jie galės taikyti savo tolimesniame darbe. Lanksti produkto sudėtis ir licencijavimo sistema leidžia SPSS programas naudoti įvairių lygių kursuose – nuo bazinių iki pažangių, nuo grynai statistinių dalykų iki taikymo sričių. Visi SPSS produktai turi patogią ir lengvą grafinę vartotojo sąsają ir yra pritaikyti naudoti tiek pradedantiesiems, tiek ekspertams. Todėl galima iš karto pradėti dėstyti statistikos ir jos pritaikymo kursą neskiriant laiko programavimui.

Specialus licencijavimas skirtas mokymo įstaigoms padarys SPSS programinę įrangą prieinamą visiems įstaigos pedagogams ir studentams:

 • IBM SPSS Statistics Campus licencija – galimybė įdiegti SPSS produktus visoje įstaigoje ar kompiuterinėje klasėje.
 • IBM SPSS Statistics asmeninės licencijos dėstytojams ir studentams

Efektyvūs administracinis valdymas ir įstaigos tyrimai

SPSS siūlo gausybę analitinių produktų, sprendimų ir paslaugų, padedančių institucijoms žymiai pagerinti savo dėstymo ir ryšių su studentais valdymo kokybę bei efektyviau skirstyti resursus.

SPSS produktai, sprendimai ir paslaugos leidžia:

 • Valdyti priėmimo procesą ir priimti tinkamiausius studentus.
 • Pagerinti studentų mokymosi kokybę. SPSS prognozinė analitika gali atpažinti ryšius studento akademinių rezultatų duomenyse ir numatyti jo ateities pasiekimus. Tai leidžia  studentų patarėjams parinkti tinkamiausią studijų planą pagal studento mokymo poreikius ir gabumus. Tokia analizė taip pat padeda laiku nustatyti padidintos rizikos grupės studentus ir padėti jiems probleminėse srityse.
 • Įvertinti ir patobulinti mokymo bei kitas programas per grįžtamojo ryšio kūrimą su studentais, padaliniais, dėstytojais, alumni organizacijoms bei visuomene, per įvairius kanalus
 • Prognozuoti finansinius poreikius ir mokymo tendencijas

Sprendimai visam mokslinių tyrimų procesui

Nuo pat savo įkūrimo 1968 m. SPSS siūlo vieną iš galingiausių ir plačiai naudojamų produktų moksliniams ir socialiniams tyrimams. Dabar faktiškai neįmanoma sutikti tyrėjo, kuris negirdėjo ar nenaudojo SPSS produktų.

SPSS produktai apima visus tyrimo etapus: tyrimo planavimą, duomenų rinkimą, duomenų analizę, ataskaitų rengimą ir rezultatų platinimą. Jų pagalba tyrėjai gali:

 • Surinkti, paruošti, išanalizuoti ir valdyti tyrimo duomenis
 • Atrasti svarbių sąvokų ir ryšių žurnaluose, publikacijose ir tyrimų duomenų bazėse,
 • Pateikti rezultatus aiškiai ir kokybiškai savo publikacijose

Žinios apie studentų, darbuotojų, alumni organizacijų ir visuomenės požiūrius, nusistatymą, bei elgseną yra neįkainojama ir padeda mokslo įstaigoms geriau nustatyti prioritetus ir paskirstyti išteklius. Šias žinias galima įgyti organizuojant apklausas. SPSS siūlo produktus apklausoms rengti, atlikti ir analizuoti, leidžiančius efektyviai rinkti duomenis bet kokiais kanalais ir pateikti akcentuotus ir lengvai panaudojamus rezultatus. Darydami apklausas švietimo įstaigos gauna įžvalgą šiose srityse:

 • Studentų elgsena, nuostatai ir mokymų vertinimas per visą mokymosi laiką -  nuo įstojimo iki baigimo
 • Mokyklos reputacijos vertinimas ir įtaka studentams bei personalo paieškai. Studentų, mokslinio personalo ir kitų darbuotojų pasitenkinimas.Nuorodos

Licencijos studentams ir dėstytojams

Studentams ir dėstytojams taikomos    specialios licencijavimo sąlygos,    leidžiančios gauti itin dideles    nuolaidas

Daugiau   

Brošiūros

Sužinokite daugiau apie SPSS produktus

Daugiau   

Techninės ataskaitos

Sužinokite daugiau apie SPSS
produktų taikymo galimybes ir jų    įgyvendinimą.

Daugiau   

Demonstracinės versijos

Išbandykite SPSS produktus
ir nuspręskite, kuris iš jų
tinkamiausias Jums.

Daugiau   

Mokymai

Įgykite žinių, kurios padės
spręsti Jums svarbius klausimus.
Mes galime pasiūlyti mokymų
programų tiek pradedantiesiesms,
tiek profesionalams

Daugiau   

Left
Right