Duomenų gavybos ir modeliavimo produktai

Automatinis duomenų paruošimas Automatinis duomenų paruošimas Automatinis duomenų paruošimas Automatinis duomenų paruošimas Auto-klasterizacijos funkcionalumas Auto-klasterizacijos funkcionalumas Auto-klasterizacijos funkcionalumas Komentarai ir paaiškinimai Artimiausio kaimyno analizė Artimiausio kaimyno analizė Modelių užkodavimas slaptažodžiu Modelių užkodavimas slaptažodžiu Integracija su IBM SPSS Statistics Integracija su IBM SPSS Statistics Integracija su IBM SPSS Statistics Integracija su IBM SPSS Statistics

SPSS duomenų gavybos ir modeliavimo produktai leidžia patogiai atrasti paslėptą svarbią informaciją milžiniškuose duomenų kiekiuose ir prognozuoti ateities veiksnius.

Šie produktai leidžia Jums:

  • prieiti prie visų tipų duomenų - struktūrizuotų iš duomenų bazių ir dokumentų bei teksto duomenų;
  • apjungti skirtingus duomenų šaltinius, patogiai tvarkyti, analizuoti duomenis per intuityvią vartotojo sąsają;
  • kurti prognozinius patikimus modelius, kurie padės priimti tinkamus sprendimus realiu laiku;
  • derinti skirtingų vartotojų darbą ir didinti produktyvumą su IBM SPSS Modeler serveriu.

IBM SPSS Modeler

Unikali grafinė vartotojo sąsaja ir plačios statistinės galimybės leidžia greitai atrasti tendencijas Jūsų duomenyse.

IBM SPSS Modeler Server

Duomenų gavybos serverinė dalis leidžia kelis kartus greičiau apdoroti ir analizuoti milžiniškus duomenų kiekius. Ji taip pat išnaudoja pačių duomenų bazių duomenų gavybos algoritmus ir leidžia lengvai pateikti rezultatus reikiamiems žmonėms.

IBM SPSS Modeler Premium

Šis produktas praplečia Modeler Professional funkcionalumą integruodamas naujausias teksto analitikos galimybes.


IBM SPSS Association

Šis modulis leidžia atrasti tendencijas ir sąryšius tarp prekių, veiksmų bei elgsenos. Ypatingai dažnai naudojama prekyboje, telekomunikacijų, finansų, draudimo, medicinos sferoje - pirkėjų elgsenos ryšių nustatymui ir prognozei.

Į IBM SPSS Association įtraukti šie algoritmai: A Priori – populiarus asociacijų paieškos algoritmas su taisyklių įvertinimo funkcija; CARMA – asociacijų algoritmas palaikantis sudėtinius rezultatus; Sequence – algoritmas skirtas analizėms, kuriose svarbus įvykių eiliškumas.

IBM SPSS Classification

Šis modulis leidžia kurti geresnius klasifikacinius ir regresinius modelius.

Į šį modulį įtraukti: Neural Networks – algoritmas leidžiantis ieškoti sunkiai pastebimų tendencijų duomenyse; C5.0 – pažangus sprendimų medžių sudarymo algoritmas; Decision List – taisyklių pagrindu veikiantis algoritmas leidžiantis į modelį įtraukti Jums žinomas ir versle pasitvirtinusias taisykles. Su šiuo moduliu Jūs galite kurti geresnius, tikslesnius ir geriau Jūsų poreikius atitinkančius modelius.

IBM SPSS Segmentation

Šis modulis leidžia atrasti panašių atvejų ar klientų sankaupas bei atrasti neįprastus ar anomalinius atvejus. Pavyzdžiui gautas sankaupas galite panaudoti geresniam tikslinės auditorijos pasirinkimui.

Į modulį įtraukti trys sankaupų analizės algoritmai: TwoStep – hierarchiniu pagrindu veikiantis algoritmas, leidžiantis atrasti konkrečiam atvejui tinkamiausią sankaupų skaičių; Kohonen Network – neuroninių tinklų pagrindu veikiantis algoritmas, leidžiantis atrasti sankaupas duomenyse, turinčiuose daugybę dimensijų; Anomaly Detection – algoritmas atrandantis stebėjimus, kurie neatitinka bendro šablono ir pateikiantis neatitikimo paaiškinimą.

IBM SPSS Modeler Solution Publisher

Atradus informaciją, kuri gali pakeisti Jūsų verslą, svarbu, kad ją greitai gautų žmonės, kuriems ši informacija svarbi. IBM SPSS Modeler Solution Publisher leidžia efektyviau panaudoti analizės rezultatus ir užtikrinti, kad atrasta informaciją neliktų nepanaudota.

Daugiau apie IBM SPSS Solution Publisher